Menu

Diabetes Care

Prednáškové popoludnie

Liga zdravia, o.z., Dia Tyrnavia a mesto Trnava Vás pozývajú na prednáškové popoludnie pri príležitosti Svetového dňa diabetu (streda 13. novembra 2019 o 16:00 hod.).

Diabetes sa týka každej rodiny

Témou pre Svetový deň diabetu a Svetový mesiac diabetu v rokoch 2018 a 2019 je Rodina a diabetes. Dvojročný časový rámec bol zvolený s cieľom čo najviac uľahčiť plánovanie, prípravu, propagáciu a účasť.